Daniel Jinga

„E ı̑mbucurătoare și dătătoare de speranţăunitatea ce răzbate din acest proiect, atât ı̑n zona de video, cât și ı̑n cea de producţie muzicală. Să fim K1 ı̑n muzică, deși am lucrat din “izolare”, și să constatăm că ı̑nșiruirea imaginilor din trecutul artistic al fiecăruia dintre noi se ı̑mbinăde parcă o mână nevăzută ne-a purtat pe toţi către același “clue”, iată două motive de ı̑mplinire artistică și recunoștinţă faţă de Divinitate și faţă de oamenii prin care Aceasta lucrează - Mulţumim Radu Fornea, K1, Creart!”